Ks. dr Tadeusz Aleksander PAJUREK, syn Piotra i Rozalii, urodził się 20 marca 1955 w Chrząchówku należącym do parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego i św. Andrzeja Apostoła w Końskowoli, w Archidiecezji Lubelskiej. Był najmłodszym dzieckiem (rodzice zmarli: 1982 Piotr; 1986 Rozalia).
    Miał troje rodzeństwa: brat Henryk - zmarł w 2008 roku, żyją: Stanisław i siostra Janina.
    Szkołę podstawową ukończył w Chrząchowie. Od drugiej klasy szkoły podstawowej był ministrantem, a następnie lektorem. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Od tego czasu był animatorem Ruchu Światło Życie co roku wyjeżdżając na rekolekcje oazowe. W 1974 roku rozpoczął studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie, które ukończył obroną pracy magisterskiej pt: "Nabożeństwo Drogi Krzyżowej podczas rekolekcji prowadzonych metoda Oazową" napisanej na seminarium z liturgiki pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Jerzego Kopcia. Święcenia prezbiteratu przez posługę Abp Bolesława Pylaka przyjął w Archikatedrze Lubelskiej w dniu 15 czerwca 1980.
    Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej na stanowisko wikariusza w parafii pw. św. Mikołaja w  Hrubieszowie i pracował tam do 1985 r. Był moderatorem Oazy Młodzieżowej i Oazy Rodzin. Pełnił również funkcję kapelana więziennego w zakładzie karnym w Hrubieszowie, w którym umieszczono po wprowadzeniu stanu wojennego skazanych więźniów NSZZ Solidarność.  Jednak przez Służbę Bezpieczeństwa za udzielaną pomoc więźniom i ich rodzinom został odwołany z tej posługi. Za pomoc uwięzionym w stanie wojennym uzyskał odznaczenie Honorowy Członek NSZZ Solidarność.
    W 1985 roku został skierowany na studia doktoranckie z liturgiki w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL. W 1987 roku uzyskał tytuł licencjata teologii pastoralnej. W czasie studiów doktoranckich pracował między innymi jako:
- referent ds. charytatywnych w Kurii Metropolitalnej w Lublinie
- Diecezjalny Duszpasterz Pracowników Służby Zdrowia
- inicjator i kapelan Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Oddział Lubelski
- kapelan Szpitala PSK 1 przy ul. Staszica.

W 1986 roku został odznaczony kanonikiem honorowym Prześwietnej Kapituły Archikatedralnej.

Od 1990 roku pracował jako kapelan Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. W tym czasie utworzył w raz z personelem medycznym Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym MISERICORDIA.

Jako prezes stowarzyszenia był inicjatorem budowy Ośrodka Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychiatrycznymi oraz utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (korzysta codziennie 70 osób) oraz klubu pacjenta dla osób leczonych w szpitalu. Do chwili obecnej stowarzyszenie utworzyło Warsztaty Terapii Zawodowej w Głusku, gdzie uczęszcza na terapię 35 osób, jak również  Zakład Aktywności Zawodowej w którym osoby chore podjęły pierwszą pracę zawodową (34 osoby) w Firmie Cateringowej Santiago Cafe w tym celu została wyremontowana stara plebania. Powstały również inne obiekty służących pomocy chorym jak: Hostel przy ul Zdrowej dla 15 osób oraz pięć mieszkań chronionych dla chorych. Została również zorganizowana Świetlica Opiekuńczo wychowawcza dla dzieci.
   

Zbudował także kościół rektoralny pw. Św. Judy Tadeusza (poświęcony w 1998 roku przez Ks. Abp-a Józefa Życińskiego, który służy nie tylko pacjentom szpitala, ale także wiernym z okolicznych ulic. Jest także rektorem tego kościoła oraz organizuje Duszpasterstwo Pracowników Pomocy Społecznej.
Od 1998 roku do 2013 pełnił funkcję Dyrektora Ekonomicznego Archidiecezji Lubelskiej, w tym okresie organizuje Centrum Inicjatyw Ekonomicznych „Fides” Archidiecezji Lubelskiej. W 2001 roku ukończył dwuletnie studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu National Lous University w Nowym Sączu o specjalności Zarządzanie i Marketing. Obecnie pełni funkcję także Przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Budownictwa sakralnego oraz jest członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Lubelskiej. W 2009 roku w Katolickim Uniwersytecie Katolickim obronił pracę doktorską na temat: „Formacja liturgiczna uczestników rekolekcji oazy rodzin w świetle badań w wybranych ośrodkach ruchu światło-życie. Studium liturgiczno-pastoralne”, otrzymując tytuł: doktor nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej. Od 2011 roku prowadzi zajęcia zlecone w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

We wrześniu 2013 r. został mianowany Wikariuszem Biskupim przez Metropolitę Lubelskiego   ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Centrum Jana Pawła II. Od 2014 r. został Prezesem tego Centrum.

Ks. Tadeusz Pajurek jest prałatem honorowym Ojca Świętego i Kanonikiem gremialnym Kapituły Lubelskiej. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polski: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, NSZZ Solidarności, Okręgowej Izby Lekarskiej i innymi wyróżnieniami.
Jest redaktorem publikacji: „Misericordia 20 lat w służbie chorym” Lublin 2011 i współredaktorem „Archikatedra i Zabytkowe Obiekty” Lublina 2011. A w 2012 jest redaktorem publikacji Sakralnym Szlakiem Powiśla Lubelskiego.  W 1912 roku wydał pozycję książkową : Formacja liturgiczna uczestników Oazy Rodzin.
Opublikował następujące artykuły:
Duszpasterstwo Służby Zdrowia. W: W służbie Kościołowi Lubelskiemu 1975-1997. Pod red. Ks. dr Dionizego Pietrusińskiego. Lublin 1998.
Wspomnienia kapelana więziennego. W: Na początku był Lipiec. Pod redakcją J. Woźnicy. Lublin 2005; www.solidarnosc.org.pl/lublin/
Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia". W: Informator. Lublin 1998. Opublikował artykuł: Kryzys małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie - w książce „Memoriale Domini” wydanej z okazji 70. rocznicy urodzin cenionego liturgisty ks. prof. Jerzego Stefańskiego. Poza tym liczne przyczynki w czasopismach popularno-naukowych i popularnych: Gazeta Lekarska;  Medicus;  Gość Niedzielny i Niedziela.